COĞRAFYA, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1985-1986 Düzey Doktora
ISCED Kodu 31 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 15
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları 1. Yüksek Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek, minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Ülkemizde modern coğrafyanın gelişim sürecindeki öncülüğünü sürdürerek, bir yandan Dünyamızın günümüzdeki çeşitli sorunlarına çözüm öneren, diğer yandan da ülkemiz topraklarının toplumsal-çevresel çeşitli sorunlarıyla mücadeleye katkıda bulunan çağdaş coğrafya anlayışı ve çalışmalarıyla Coğrafya biliminin diğer bilim dalları arasındaki önemini vurgulamak, etkinliğini arttırmak ve bunu sürekli kılmak.

Misyon

Türkiye’de coğrafya bilimine ve eğitimine hizmet etmek, dünyadaki coğrafya araştırmalarına ve literatürüne katkıda bulunmak ve bu amaçla, evrensel bilim dalları arası ilişkiyi de gözden uzak tutmaksızın, öğrencileri mesleki kimlik bilincine sahip, sürekli kendini geliştirmeyi hedef alan, konusunda uzman, bilimsel açıdan donanımlı, bilgili, olayları sorgulayan ve eleştirel bir anlayışla yaklaşan bilim insanları niteliğinde yetiştirerek coğrafi anlayışı ve bilgiyi topluma yaymak.

Kabul Koşulları

1. Yüksek Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek, minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024