MUHASEBE, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1990 Güz - 1991 Bahar Düzey
ISCED Kodu Genel:3 Temel:34 Eğitim ve Öğretim:344 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil -
Mesleki Eğitim -
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak 2. Yüksek Lisans mezunu olmak 3. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 4. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 5. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi’nin belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bulunmamaktadır.
İş Birliği Bulunmamaktadır.
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır.
Program Başkanı

Vizyon

Muhasebe alanında çağdaş bir eğitim modeli oluşturarak, yurt içi ve yurt dışında önder olmaktır.

Misyon

Muhasebe alanında ileri düzeyde akademisyen yetiştirebilmek amacıyla, yüksek kalitede akademik programlar sunarak; çağdaş ve bilimsel bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bilimsel araştırma ve uygulama yapabilen, analitik düşünebilen, bilgi birikimine katkıda bulunabilen, yerel ve küresel konulara duyarlı, evrensel düşünce ve değerleri destekleyen kişiler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak 2. Yüksek Lisans mezunu olmak 3. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 4. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 5. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi’nin belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024