RADYO TV SİNEMA, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1997-1998 / 1997-1998 Düzey Doktora
ISCED Kodu Genel Alan Kodu: 3, Temel Alan Kodu: 32, Eğitim-Öğretim Alanları: 321/213 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 13
Yabancı Dil Bulunmamaktadır.
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları -Lisansüstü öğrenci alımlarında mülakat puanı esastır. Mülakat puanı yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Öğrenci alımlarında yazılı sınav yapılacaktır ve yazılı sınav mülakat puanının %60'ını oluşturacaktır. Ardından sözlü sınav yapılacaktır ve sözlü sınavda mülakat puanının %40'ını oluşturacaktır. Lisansüstü öğrenci alımlarında, öğrenciler sözlü sınavı'na portfolyo/sunum dosyası ile (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel-işitsel ürünler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) gireceklerdir. Lisansüstü öğrenci alımlarında, okuma listesi aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bulunmamaktadır.
İş Birliği Eşdeğer birimlerin diploma programlarıyla yurt içi, yurt dışı ortak diploma vb. işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan Erasmus programı dahilinde Avrupa'daki çeşitli üniversitelerle iş birliği yürütülmektedir.
Program Başkanı

Vizyon

Akıl ve bilim öncelikli; alana dair tarihsel, kuramsal ve disiplinlerarası bilgi sahibi, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilen, bilgiyi bilimsel çalışmalarda kullanıp alanın bilimsel gelişime katkı sağlayabilen, sentezleme becerisine sahip, bilimsel araştırma yapan, almış olduğu bilgiyi uygulama alanında verimli ve etkili kullanabilen, tüm teknolojik, bilimsel ve akademik gelişmeler ışığında bilgi toplumu bireyleri ve akademik alanda nitelikli üretim yapabilen bireyler/öğrenciler yetiştiren bir kurum olmak.

Misyon

Geçmişten geleceğe uzanan ve öncü üniversitenin misyonu doğrultusunda, kültür temeli üzerinde, Radyo-Televizyon ve Sinema ile ilişkili alanlarda yaratıcı ve geliştirici akademik ve bilimsel çalışmalar yapacak uzman bireyler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

-Lisansüstü öğrenci alımlarında mülakat puanı esastır. Mülakat puanı yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Öğrenci alımlarında yazılı sınav yapılacaktır ve yazılı sınav mülakat puanının %60'ını oluşturacaktır. Ardından sözlü sınav yapılacaktır ve sözlü sınavda mülakat puanının %40'ını oluşturacaktır. Lisansüstü öğrenci alımlarında, öğrenciler sözlü sınavı'na portfolyo/sunum dosyası ile (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel-işitsel ürünler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) gireceklerdir. Lisansüstü öğrenci alımlarında, okuma listesi aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.