YÖNETİM VE STRATEJİ , DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2015-2016 Güz Yarıyılı Düzey Doktora
ISCED Kodu Genel Alan:3, Temel Alan: 34, Eğitim ve Öğretim Alanı :345 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları 1. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak 2. ALES sınav sonucu, lisans not ortalaması ve yabancı dil sınav sonucu ile mülakatta Üniversite Senatosu’nun belirlediği oranlarda başarılı olmak. 3. Hükümetlerarası kültür anlaşmaları ile ÖYP veya 35. madde kapsamında istihdam edilen Araştırma Görevlisi olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Öğrencilerin üniversite içinden veya başka üniversitelerden alan ile ilgili programlardan toplam iki ders alma hakkı vardır. Bunun dışında çift anadal, yandal, ortak diploma işbirliği olanakları henüz bulunmamaktadır ancak bunlara yönelik olanaklar araştırılmaktadır.
İş Birliği Olan -
Program Başkanı Prof. Dr. İBRAHİM ENİS SINIKSARAN

Vizyon

Yönetim ve strateji alanında öncü ve öncelikle tercih edilen doktora programı olmak

Misyon

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Strateji Doktora Programının misyonu; • Çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, sosyal sorumluluk bilincine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş lisansüstü mezunlar yetiştirmek, • Toplumun beklentilerinin ötesinde uluslararası boyutta liderlik niteliklerine sahip ve geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirerek, ulusal ve uluslararası kuruluşların çok yönlü nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, • Uluslararası alanda kabul gören özgün araştırmalar ve toplantılar yaparak bilimsel bilgi üretmek, üretilen bilgiyi kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında fark yaratacak şekilde kullanıma sunmak, • Ulusal ve Uluslararası bazda Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği alanları geliştirmek ve destek sağlamaktır.

Kabul Koşulları

1. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak 2. ALES sınav sonucu, lisans not ortalaması ve yabancı dil sınav sonucu ile mülakatta Üniversite Senatosu’nun belirlediği oranlarda başarılı olmak. 3. Hükümetlerarası kültür anlaşmaları ile ÖYP veya 35. madde kapsamında istihdam edilen Araştırma Görevlisi olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024