İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1968 Düzey Doktora
ISCED Kodu Genel:3 Temel: 34, Eğitim ve Öğretim:345 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak2. Yüksek Lisans mezunu olmak3. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak4. YDS/YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak5. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmekMinimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar YOK
İş Birliği BULUNMAMAKTADIR
İş Birliği Olan BULUNMAMAKTADIR
Program Başkanı

Vizyon

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında uygulama ve akademik olarak ülkemizdeki en iyi doktora programı olmak.

Misyon

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrencilere sunmak, işletmelere yenilik ve değişim getirecek bilgi ve becerilere sahip mezunlar vermek, ampirik çalışmalar yaparak uygulamacılara yol gösterici nitelikte yeni ve orijinal bilgiler sunmak.

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak2. Yüksek Lisans mezunu olmak3. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak4. YDS/YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak5. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmekMinimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.