ANTROPOLOJİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2011-2012 Düzey Lisans Üstü
ISCED Kodu 31 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları 1. Yüksek Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Aantropoloji Alanında Lisans veya Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak
İş Birliği Üniversite Lisanüstü Eğitim Yönetmeliği Dahilinde vardır.
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER

Vizyon

Dürüst, doğmadan arınmış, gerçeklere erişmek için, sayılan ve ölçülen veri kullanarak orijinal araştırmalardan hareket eden, bir eğitim öğretim vererek, kendini, yakınlarını, toplumunu ve insanlığı seven gençler yetiştirmektir.

Misyon

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 2547 Sayılı Yasada belirtilen ilkeler doğrultusunda, 47 Sayılı Yasada belirtilen ilkeler doğrultusunda, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte oluşmuş kavramlar ve kurallarla belirlenmiş yolda; Toplumumuzun, çağdaş yaşamın her yönüyle olanaklarından yararlanan ve refahı arttıran yeniliklerin yaratıcısı olarak; insan onurunu koruyan, canlıyı kollayan, yeryüzünü seven kişiler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

1. Yüksek Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.