İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2013 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 32 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil -
Mesleki Eğitim -
Kabul Koşulları 1. Lisans diploması 2. ALES veya eşdeğerliği kabul edilmiş /GMAT ya da GRE (QUANTİTATİVE) sınavına girmiş olmak ve sınavdan İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğince belirlenmiş en az taban puanı almış olmak 3. Yabancı Dil sınavına girmiş olmak ve İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğince belirlenmiş en az taban puanı almış olmak. 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakat sınavına girmek. 5. Lisans Not Ortalaması (Yukarıda belirtilen sınavların puanlarının programa kabul edilmede ağırlıkları İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğince ve İÜ Senatosunca belirlenmektedir.)Lisansüstü öğrenci alımlarında mülakat puanı esastır. Mülakat puanı Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Öğrenci alımlarında Yazılı Sınav yapılacaktır ve Yazılı Sınav mülakat puanının %60'ını oluşturacaktır. Ardından Sözlü Sınav yapılacaktır ve Sözlü Sınav da mülakat puanının %40'ını oluşturacaktır. Lisansüstü öğrenci alımlarında, öğrenciler Sözlü Sınavı'na portfolyo/sunum dosyası ile (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel,işitsel ürünler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) gireceklerdir. Lisansüstü öğrenci alımlarında, Okuma Listesi aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok.
İş Birliği Eşdeğer birimlerin diploma programlarıyla yurt içi, yurt dışı ortak diploma vb. işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır.
Program Başkanı

Vizyon

Gazetecilik yüksek lisans programları arasında en çok tercih edilen program olmak.

Misyon

Gazetecilik alanında uzmanlaşma olanağı sağlayarak, eleştirel düşünceye sahip, alanında bilimsel araştırma yapabilen, projeler üretebilen, üretilen projeleri toplumun ve gazetecilik alanının ve mesleğinin hizmetine sunabilen mezunlar yetiştirmek.

Kabul Koşulları

1. Lisans diploması 2. ALES veya eşdeğerliği kabul edilmiş /GMAT ya da GRE (QUANTİTATİVE) sınavına girmiş olmak ve sınavdan İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğince belirlenmiş en az taban puanı almış olmak 3. Yabancı Dil sınavına girmiş olmak ve İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğince belirlenmiş en az taban puanı almış olmak. 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakat sınavına girmek. 5. Lisans Not Ortalaması (Yukarıda belirtilen sınavların puanlarının programa kabul edilmede ağırlıkları İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğince ve İÜ Senatosunca belirlenmektedir.)Lisansüstü öğrenci alımlarında mülakat puanı esastır. Mülakat puanı Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Öğrenci alımlarında Yazılı Sınav yapılacaktır ve Yazılı Sınav mülakat puanının %60'ını oluşturacaktır. Ardından Sözlü Sınav yapılacaktır ve Sözlü Sınav da mülakat puanının %40'ını oluşturacaktır. Lisansüstü öğrenci alımlarında, öğrenciler Sözlü Sınavı'na portfolyo/sunum dosyası ile (CV, yapmış olduğu çalışmalar, görsel,işitsel ürünler, katıldığı kurslar, sertifikalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi) gireceklerdir. Lisansüstü öğrenci alımlarında, Okuma Listesi aday öğrencilerin sorumlu olduğu kaynaklardır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.