SAYISAL YÖNTEMLER, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1981-1982 6.11.1981 (2547 sayılı Y.Ö. Kanunu ile) Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Sayısal yöntemler ve yönetim bilişim sistemleri alanında çağdaş gelişim ve eğilimleri belirleyen eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde önder ve rehber bir kurum olmak

Misyon

İşletmecilikle ilgili hertürlü problemin çözümünde Sayısal yöntemleri ve yönetim bilişim sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilecek profesyoneller ve bu alanlarda araştırma, geliştirme, yayın faaliyetleri ile literatüre katkıda bulunacak akademisyenler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.