TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2010-2011 Bahar Yarıyılı Düzey
ISCED Kodu Temel Alan Kodu: 34 Eğitim ve Öğretim Alanı:345 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 20
Yabancı Dil Kaynak araştırması (İngilizce)
Mesleki Eğitim Var
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yönetmelik gereği yeterli puanı* almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yönetmelik gereği* yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmek*Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok.
İş Birliği Eş değer diploma programlarıyla işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan Diploma programının henüz çift anadal ve yandal programına ilişkin bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Öğrencilerin üniversite içindeki ilgili diğer programlardan veya diğer üniversitelerin ilgili programlarından toplam iki ders alma hakkı vardır. Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak diploma programları gerçekleştirme imkanları üzerinde çalışılmaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. MURAT ERDAL

Vizyon

Tedarik Zinciri Yönetimi lisansüstü çalışmalarında alanında lider yüksek lisans programı olmaktır.

Misyon

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programının misyonu; • Disiplinler arası lisansüstü program niteliği ile bu alanda akademik çalışmalarda bulunmak ve mesleki uzmanlıklarını geliştirmek isteyenlere bir olanak sunulması • Farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin bilgi paylaşımının sağlanması • Yürütülecek tez çalışmalarıyla konunun derinlemesine araştırılması ve bu alanla ilgili bilimsel çalışmaların artırılmasıdır.

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yönetmelik gereği yeterli puanı* almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yönetmelik gereği* yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmek*Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024