POLONYA ARAŞTIRMALARI, TEZLİ YÜKSEK LİSANS (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2018-2019 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 22-Beşeri Bilimler Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil Lehçe
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak 2. ALESsınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. YDS/YÖK-DİLveya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği Henüz gerçekleşmiş bir işbirliği bulunmamaktadır.
İş Birliği Olan
Program Başkanı Prof. Dr. HACER TOPAKTAŞ ÜSTÜNER

Vizyon

Öğrencilerimizi alanımız gereği çeşitli meslek ve iş alanları için (eğitim, kültür, turizm, çevirmenlik, mütercimlik, dışilişkiler vb.) en iyi şekilde hazırlamak ve bu konuda ülkemizin en önde gelen bölümü olmak.

Misyon

Polonya Araştırmaları, Polonya kültürü alanında donanımlı, birikimli, karşılaştırmalı edebiyat kültürü, tarih bilincine sahip, aydınlık düşünceli öğrenciler yetiştirmek

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak 2. ALESsınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. YDS/YÖK-DİLveya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024