İŞLETME , LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1968 - 1969 Düzey Lisans
ISCED Kodu 34 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 308
Yabancı Dil Yoktur
Mesleki Eğitim Yoktur
Kabul Koşulları ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmek ve TM-1 türü puana sahip olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yoktur
İş Birliği * Üniversitemizin tüm birimlerindeki öğrencilerine yönelik Yandal olanağı mevcuttur. *Çift Anadal Programı kabul koşulları: Fakültemiz Çift Anadal programına, diğer birimlerin İşletme Bölümleri hariç Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) TM1, MF1, MF2, MF3, MF4 puan türünde herhangi bir Lisans programına yerleşmiş olan öğrencilerin kabul edilecektir.
İş Birliği Olan *Fakültemizde Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi'nden öğrenciler Çift Anadal ve Yandal Programında eğitim görmüşler ve görmektedirler. * Fakültemiz öğrencileri İktisat Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Çift anadal, Yandal eğitimi görmüşler ve görmektedirler.
Program Başkanı

Vizyon

Küresel iş çevreleri üzerindeki istisnai etkisi ile işletme eğitiminde fark yaratan, en çok tercih edilen ve en ayrıcalıklı işletme okullarından biri olmak

Misyon

*Farklı kültürel iklimlerden gelen öğrencilerin yönetici ve girişimci yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için tasarlanmış kaliteli akademik programlar sunmak * İş dünyasının ihtiyaçlarını anlayarak yenilikçi işletme araştırmaları yürüten ve yaygınlaştıran öncü bir kurum olmak *Sanayi-üniversite ortaklıkları gerçekleştirmek için iş örgütleri ve mezun iletişim ağları ile güç birliği yapmak. *Sosyal etkileşim ve daha iyi bir hayat için kendi kendine yeterli büyümek ve bilimi uygulamak.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmek ve TM-1 türü puana sahip olmak

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.