İŞLETME (İNGİLİZCE), LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1986 -1987 Düzey Lisans
ISCED Kodu 34 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili İngilizce Kontenjan Ort 123
Yabancı Dil Var
Mesleki Eğitim Yoktur
Kabul Koşulları * ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmek ve TM-1 türü puana sahip olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar * Bir yıl süreli, zorunlu, İngilizce Hazırlık Eğitimi bulunmaktadır. * Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. * İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. * Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun belirlediği kurallara göre ÖSYM'ce yerleştirilebilirler.
İş Birliği Yoktur.
İş Birliği Olan Yoktur.
Program Başkanı

Vizyon

Küresel iş çevreleri üzerindeki istisnai etkisi ile işletme eğitiminde fark yaratan, en çok tercih edilen ve en ayrıcalıklı işletme okullarından biri olmak

Misyon

* Farklı kültürel iklimlerden gelen öğrencilerin yönetici ve girişimci yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için tasarlanmış kaliteli akademik programlar sunmak * İş dünyasının ihtiyaçlarını anlayarak yenilikçi işletme araştırmaları yürüten ve yaygınlaştıran öncü bir kurum olmak. * Sanayi-üniversite ortaklıkları gerçekleştirmek için iş örgütleri ve mezun iletişim ağları ile güç birliği yapmak. * Sosyal etkileşim ve daha iyi bir hayat için kendi kendine yeterli büyümek ve bilimi uygulamak.

Kabul Koşulları

* ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmek ve TM-1 türü puana sahip olmak.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.