GAZETECİLİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl İki yıllık program olarak 1950 - 51 öğretim yılında öğretime başlanmış, 1975- 76 öğretim yılında 3 yıllık program olarak öğretime devam edilmiş, 1992 yılında fakülte olarak 4 yıllık lisans öğretimi verilmeye başlamıştır. Düzey Lisans
ISCED Kodu Genel alan kodu:3 Temel alan kodu: 32 Eğitim-öğretim alanı: 321 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 106
Yabancı Dil Yok.
Mesleki Eğitim Yok.
Kabul Koşulları Lise mezuniyeti. Üniversite sınavı TS- 1 puan türünden en az taban puanı almak Ayrıca YÖS sınavında sözel puan türünden programa kabul için istenen en az taban puanı almak. Bunun dışında 2 yıllık MYO'ların alanla ilgili programlarından mezun olan öğrencilerin girdiği DGS sınavında sözel puan türünden programa kabul için istenen en az taban puanı alarak yerleştirilmiş olmak.Bunlara ek olarak ara sınıflarda diğer iletişim fakültelerinin gazetecilik bölümünde kayıtlı öğrenciler Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ve kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok.
İş Birliği Sosyal bilimler alanındaki tüm programlarla işbirliği yapılabilir.
İş Birliği Olan Sosyal bilimler alanındaki siyasal bilgiler fakültesi, edebiyat fakültesi, iktisat fakültesi gibi fakültelerin bölümlerinden çift anadal ve yandal yönemeliğine uygun olarak kontenjanın fakülte yönetim kurulu kararıyla belirlendiği çift anadal ve yandal öğrencileri kabul edilmektedir.
Program Başkanı Prof. Dr. ARZU KİHTİR

Vizyon

Gazetecilik eğitimi alanında öncü ve lider olmak.

Misyon

Programın misyonu özelde medya genelde iletişim sektöründe çalışmak üzere kuramsal ve uygulama bilgisiyle tam donanımlı, iletişim sektörünün sorunlarını bilen, eleştirel yaklaşabilen ve bunlara çözüm üretebilecek, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, nitelikli geleceğin gazetecilerini yetiştirmektir. Bu misyon doğrultusunda gazetecilik bölümü müfredatında hukuk, ekonomi, sosyal psikoloji gibi sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanısıra mesleki kuramsal ve uygulamalı formasyonu kazandırmaya yönelik iletişim kuramları, temel gazetecilik, haber toplama ve yazma, haber analizi, basın etiği, kitle iletişim hukuku, web tasarım, internet gazeteciliği, sayfa tasarımı gibi dersler yer almaktadır.

Kabul Koşulları

Lise mezuniyeti. Üniversite sınavı TS- 1 puan türünden en az taban puanı almak Ayrıca YÖS sınavında sözel puan türünden programa kabul için istenen en az taban puanı almak. Bunun dışında 2 yıllık MYO'ların alanla ilgili programlarından mezun olan öğrencilerin girdiği DGS sınavında sözel puan türünden programa kabul için istenen en az taban puanı alarak yerleştirilmiş olmak.Bunlara ek olarak ara sınıflarda diğer iletişim fakültelerinin gazetecilik bölümünde kayıtlı öğrenciler Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ve kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.