COĞRAFYA, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1915-1916 Düzey Lisans
ISCED Kodu 31 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 130
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları YGS (Puan Türü), YGS EK Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler programa kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Çeşitli programlarda okuyan öğrenciler Coğrafya programına çift anadal ve yandal olarak kabul edilmektedir.
İş Birliği Olan "Çift Anadal: Tarih, Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Felsefe ve Batı Dilleri Bölümleriyle gerçekleşmiş işbirlikleri bulunmaktadır."
Program Başkanı Prof. Dr. BARBAROS GÖNENÇGİL

Vizyon

Ülkemizde modern coğrafyanın gelişim sürecindeki öncülüğünü sürdürerek, bir yandan Dünyamızın günümüzdeki çeşitli sorunlarına çözüm öneren, diğer yandan da ülkemiz topraklarının toplumsal-çevresel çeşitli sorunlarıyla mücadeleye katkıda bulunan çağdaş coğrafya anlayışı ve çalışmalarıyla Coğrafya biliminin diğer bilim dalları arasındaki önemini vurgulamak, etkinliğini arttırmak ve bunu sürekli kılmak.

Misyon

Türkiye’de coğrafya bilimine ve eğitimine hizmet etmek, dünyadaki coğrafya araştırmalarına ve literatürüne katkıda bulunmak ve bu amaçla, evrensel bilim dalları arası ilişkiyi de gözden uzak tutmaksızın, öğrencileri mesleki kimlik bilincine sahip, sürekli kendini geliştirmeyi hedef alan, konusunda uzman, bilimsel açıdan donanımlı, bilgili, olayları sorgulayan ve eleştirel bir anlayışla yaklaşan bilim insanları niteliğinde yetiştirerek coğrafi anlayışı ve bilgiyi topluma yaymak.

Kabul Koşulları

YGS (Puan Türü), YGS EK Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler programa kabul edilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024