ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1968 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 34 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili İngilizce Kontenjan Ort 15
Yabancı Dil Yabancı dil zorunluluğu bulunmamaktadır.
Mesleki Eğitim Bulunmamaktadır.
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak 2. ALES sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. YDS/YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bulunmamaktadır
İş Birliği Bulunmamaktadır
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır
Program Başkanı

Vizyon

Örgütsel Davranış alanında uygulama ve akademik olarak ülkemizdeki ve bölgemizdeki en iyi doktora programı olmak.

Misyon

Örgütsel Davranış alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrencilere sunmak, işletmelere yenilik ve değişim getirecek bilgi ve becerilere sahip mezunlar vermek, ampirik çalışmalar yaparak uygulamacılara yol gösterici nitelikte yeni ve orijinal bilgiler sunmak.

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak 2. ALES sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. YDS/YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024