ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Mezunların, ''Acil Durum ve Afet Yönetimine'' ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması.
2 Acil Durum ve Afet Yönetimi konusunda öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmesi
3 Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin özel sorunlarla ilgili temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilmesi
4 Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme
5 Acil durum ve afet yönetimi alanında gerekli duyarlılığa sahip olma ve bu alanlarda öncü olabilme
6 Beklenmedik acil durumlar karşısında problemi tanımlama, gerekli birimlerle koordinasyonu sağlama, sorunu ivedilikle çözebilme ve olası diğer sorunlara karşı önlem alabilme
7 Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
9 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olabilme
10 Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin problemlere çözüm üretebilme becerisini kazanabilme
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024