PAZARLAMA, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Pazarlama alanına yenilik getirecek özgün düşünceye ve araştırma yapabilecek seviyede kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmak
2 Yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarabilmek
3 Pazarlama alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
4 Pazarlama alanındaki gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla izleyebilmek ve kazanımları diğer uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
5 Pazarlama alanında uzmanlık gerektiren konularda bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirebilmek
6 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek ve öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek
7 Pazarlama ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
8 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
9 Pazarlama alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlayabilmek
10 Toplum, çevre ve sosyal adalet bilincine sahip, özgüvenli ve etik değerlere saygılı olmak
11 Bilgi ve deneyimlerini alanında yetkin kişilerle paylaşabilme, tartışabilme ve varsa karşıt görüşlerini bilimsel olarak savunabilme becerisine sahip olmak.
11 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur
12 Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
13 İnsan haklarını bilen, insan haklarına dayalı bir tutum izleyen, kalite ve kültürel değerlere saygılı, çevre bilinciyle hareket eden, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince ve toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine; mesleki ve etik sorumluluk bilinci sahip olmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023