ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Astronomi ve Uzay Bilimleri lisans yeterliklerine dayalı olarak yüksek lisans da yaptığı çalışmalarla bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili Fizik, Matematik gibi disiplinler arası etkileşimi kavramak
3 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
4 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki bilgileri Fizik, Matematik gibi disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
5 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
6 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
7 Astronomi ve Uzay Bilimlerindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
8 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
9 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
10 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024