ANTROPOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Antropoloji ve Etnolojiye ilişkin temel kavramsal bilgilere sahip olmak
2 Alanıyla ilgili (Fotoğraf, Film çekme ve Bilgisayar kullanma vb.) konusunda temel bilgiye sahip olma
3 Alanıyla ilgili yöntem bilgisine sahip olma
4 Alanıyla ilgili ürettiği ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerisine sahip olmak
5 Sosyal Araştırma Planlama bilgisine sahip olma
6 Alana ilişkin veri üretme, analiz etme ve kullanma bilgisine sahip olma
7 Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olma
8 Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahip olma
9 Ürettiği Görsel, Sözel Belgelemeyi raporlama becerisine sahip olma
10 Proje Başkanı önderliğinde Sosyal Araştırma Planlama adımlarında katkı yapma becerisine sahip olma
11 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanma becerisine sahip olma
12 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme
13 Zamanı iyi kullanabilme
14 Ekip halinde çalışma istekliliği
15 Bireysel ve ekip halinde proje hedeflerini gerçekleştirme
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024