İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
2 İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3 Sağlık ve güvenlik alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olur.
4 Alanında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olur.
5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olur; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alır.
8 Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin problemlere çözüm üretebilme becerisini kazanır.
9 Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olur.
10 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024