ÇOCUK GELİŞİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak çocuk gelişimi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 Çocuk gelişimi alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 Çocuk gelişimi alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4 Çocuk gelişimi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerler gözetilerek çözüm önerileri geliştirir.
5 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
6 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 Çocuk gelişimi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
8 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
9 Çocukların gelişimine uygun etkinlikler planlar
10 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
11 Süreğen hastalığı olan çocuklar için etkinlikler hazırlar
12 Çocuk haklarını tanımlar.
13 Çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç ve gereci etkin biçimde kullanır
14 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024