YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar
2 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
3 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında karşılaştığı sorunları çeşitli araştırma yöntem ve teknikleri kullanarak çözer
4 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
5 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında karşılaştığı sorunların çözümlenmesinde liderlik eder
6 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
7 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek paylaşır.
8 Kültürlerarası duyarlılık geliştirerek hedef kitlenin duyuşsal ve be bilişsel sürecini takip eder.
9 Alanla ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
10 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında edindiği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanır
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024