MALİYE, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilme
2 İktisadi, mali ve sosyal olgularla alanındaki teorileri bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyişini takip edebilme
3 Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri sebep sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme
4 Temel iktisat ve maliye modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü çıkarabilme
5 Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme
6 Temel iktisadi , mali ve sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilme ve ayrıntılı tekniklerle analiz becerisini elde edebilme
7 İktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma
8 Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
9 Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma
11 Sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak işletme odaklı, sosyal sorumlu ve çevreye duyarlı düşünme ve çalışma yeteneğine sahip olma
12 Mesleki etiği, eşitliği, yüksek motivasyonu, karşılıklı güveni ve yüksek derecede profesyonel yeterliliği paydaş ilişkilerine yansıtmak
2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.