FELSEFE, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Felsefe tarihinde öne çıkan filozofları, felsefenin temel problem alanlarını ve disiplinlerini, temel felsefi kavramları açıklayabilme
2 İnsanlığın düşünsel gelişim sürecini ve felsefi düşüncenin farklı dönemlerini yorumlayabilme
3 Felsefe alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlayabilme
4 Felsefe alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5 Felsefe alanı ile ilgili bilgileri toplama, çözümleme, yorumlama ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme
6 Felsefe alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapmaya yöneltme
7 Alanında temel kavram ve kuramları özümsemiş, yeterli altyapıya sahip; kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorgulayabilme veya kullanabilme becerisine sahip olabilme
8 Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
9 Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma
10 Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma
11 Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olma
12 Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olma.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024