BİYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Biyoloji Biliminin kapsamı içinde bulunan canlıya ait bir hücreden, karmaşık Organ Sistemlerine kadar tüm özellikleri ve işleyişi ile beraber, canlının sınıflandırılması ayrıca canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini öğrenme.
2 Biyoloji alanında deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, veri toplma, sonuçları analiz etme ve yorumlama.
3 Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve beceriyi kullanarak, canlılara karşı etik sorumluluk bilinci ile bilimsel araştırma yapma, verileri yorumlama ve değerlendirme son teknolojik gelişmeler ışığında sorunları tanımlama analiz etme kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme
4 Biyoloji alanında oluşan gelişmeler ışığında günün koşullarına bağlı olarak bilgilerini yenileme
5 Biyoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme yetkinliğini kazanma
6 Biyoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma
7 Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olma ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirme
8 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
9 Biyoloji alanındaki verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal bilimsel kültürel ve etik değerlere uygun hareketetme.
10 Sosyal hakların evrenselliği sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma, kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024