ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Astronomi ve Uzay Bilimleri konularını anlayabilmek için temel matematik, fizik ve kimya bilgilerini kullanma becerisi kazanır.
2 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki tarihsel gelişim hakkında bilgi sahibi olur.
3 Evrenin bir bütün olarak yapısını, oluşumunu ve evrimini anlar
4 Çeşitli gök cisimlerinin, doğal ya da yapay uyduların dinamik yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini, oluşum ve evrimlerini bilinen yasalar çerçevesinde açıklar. Bu cisimlerin konumlarını ve hareketlerini çeşitli koordinat sistemlerinde tanımlar.
5 Güneş’in ve Güneş Sistemi’ni oluşturan cisimlerin özelliklerini ve Yer’e etkilerini çok yönlü açıklar.
6 Gözlem aletleri ve ölçüm tekniklerini kullanma konusunda bilgi sahibi olur. Fotometrik ve spektroskopik verileri işleme ve analiz yöntemlerini uygular.
7 Eleştirel ve yaratıcı düşünerek problem çözmede farklı yöntem ve teknikleri kullanır.
8 Kendi alanında ve orta öğretimde astronomi, fen ve teknoloji, matematik, fizik ve bilişim konularında bilgilerini kullanma becerisi ve toplumla paylaşma sorumluluğu kazanır.
9 Astronomi alanında veya kamu ve özel sektörde, bilgisayarlı hesaplama ve istatistik bilgisi ile bilişim alanında bilgisayar bilgisini kullanır.
10 Alanındaki gelişme ve bilgileri takip edebilecek ve kullanabilecek düzeyde en az bir yabancı dil öğrenir.
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile birlikte, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve mesleki bilgi ve becerilerini güncel tutma bilincine sahip olur.
12 Ülkemizi her yönden gelişmiş seviyeye getirecek bilince sahip olur.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024