ANTROPOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 Antropoloji ve Etnolojiye ilişkin temel kavramsal bilgilere sahip olur.
2 Alanıyla ilgili; Fotoğraf, Film çekme ve Bilgisayar kullanma vb. konusunda temel bilgiye sahip olur.
3 Alanıyla ilgili yöntem bilgisine sahip olur.
4 Sosyal Araştırma Planlama bilgisine sahip olur.
5 Alana ilişkin veri üretme, analiz etme ve kullanma bilgisine sahip olur.
6 Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olur.
7 Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahip olur.
8 Ürettiği Görsel, Sözel Belgelemeyi raporlama becerisine sahip olur.
9 Proje Başkanı önderliğinde Sosyal Araştırma Planlama adımlarında katkı yapma becerisine sahip olur.
10 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanma becerisine sahip olur.
11 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
12 Zamanı iyi kullanabilir.
13 Ekip halinde çalışma isteği kazanır.
14 Bireysel ve ekip hedeflerini gerçekleştirir.
15 Birey ve ekip halinde proje hedeflerini gerçekleştirir.
2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.