İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Program Yeterlilikleri


1 İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
2 İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3 İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
4 İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 İş sağlığı ve güvenliği alanındaki elde ettiği bilgi, beceri ve tutumları yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinciyle uygulayarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
7 İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki temel literatür ve güncel gelişmeler hakkındaki gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçlarını kullanarak sahip olur.
8 İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği literatür ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirerek öğrenir.
9 İş sağlığı ve güvenliği alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi öğrenerek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlar.
10 İş sağlığı ve güvenliği temelli yaklaşımın toplumun tüm fertlerine yansıyacak davranış ve güvenlik politikaları haline gelmesine katkı sağlar.
11 Kalite yönetim anlayışı çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin kullanılmasını sağlayarak, güvenli işyeri ve sağlıklı bir işgücü profilinin oluşmasını sağlar.
12 İş sağlığı ve güvenliği alanında yetkili kurumlar ile sürekli iletişimde kalarak, işyerinde ve toplumsal sorumlulukların güncel takibini yapar.
13 Risk analizi ve risk değerlendirme uygulamalarının sürekli takibini yaparak iş sağlığı ve güvenliğinin sürdürebilir politikalara dönüşümünü sağlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024