ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1933-1934 / 1933 - 1934 Düzey Doktora
ISCED Kodu 44 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 4
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Yüksek Lisans derecesini, başvurdukları Doktora programından farklı alanda almış öğrencilere ve yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora öğrencilerine anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla Bilimsel hazırlık programı, uygulanabilir.
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Fen Bilimleri Enstitülerinin Fizik Anabilim Dallarının Tezli Yüksek Lisans mezunları en az onbeş (15) ulusal kredilik bilimsel hazırlık okumak koşulu ile kabul edilecektir. Bu anabilim dalından mezun olup, aynı zamanda Astronomi ve Uzay Bilimleri Çift Anadal veya Yandal Programı’ndan da mezun olmuş öğrenciler bilimsel hazırlık okumayacaktır. Fen Bilimleri Enstitülerinin Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dallarının Tezli Yüksek Lisans mezunları bilimsel hazırlık okumadan kabul edilecektir.
İş Birliği Yurtiçi ve Yurtdışı eşdeğer programlarla ortak diploma programı yapılabilir.
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında verdiği lisansüstü eğitimle, Dünyada önde gelen bir anabilim dalı olmak

Misyon

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024