MALİYE, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1983-1984/1983-1984 Düzey
ISCED Kodu 3/34 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde yeralan ve Senato'ca kabul edilen kriterler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Sosyal Bilimler alanında eğitim altyapısı olmayan öğrencilere yönelik BHP (Bilimsel Hazırlık Programı) açılabilir.
İş Birliği Sosyal Bilimler alanından eşdeğer diploma programlarıyla çift anadal, yandal, ortak diploma vb. işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın, güvenilir ve öncü bir program olmak.

Misyon

Maliye alanında uzmanlaşma olanağı sağlamak, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları yetiştirmek; üretilen projeleri toplumun hizmetine sunmak ve toplumun tüm kesimleri ile işbirliğini geliştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde yeralan ve Senato'ca kabul edilen kriterler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024