HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1997 - 1998 Düzey Doktora
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları Adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ve üniversite senatosunda onaylanan koşullar geçerlidir: Yabancı dil en az 55, ALES en az 65 olmalıdır
İş Birliği Ortak program olanakları vardır.
İş Birliği Olan Şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan yok.
Program Başkanı

Vizyon

Bölümümüz; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni gelişmelerden haberdar olan, iletişimin değiştirici ve dönüştürücü kodlarını çözebilen, iletişimin yaslandığı felsefeyi doğru okuyabilen, iletişimin toplumla ve insanla kurduğu ilişkiyi anlamlandırabilen bir eğitim stratejisini vizyon olarak kabul etmiştir.

Misyon

Bölümümüzün misyonu; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çağın sunduğu bilgilerle donanmış, öncü ve fark oluşturabilecek bireyler yetiştirmektir. Bölümümüz; dünyada halkla ilişkiler ve reklam alanındaki tüm gelişmeleri çok yakından takip ederek öğrencilerine aktarmayı, böylece çağa hazırlıklı, yenilikçi, değişim süreçlerini doğru analiz edebilen ve dönüşümlere kolaylıkla ayak uydurabilen bireyler yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Kabul Koşulları

Adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.