EKONOMETRİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1983 yılı Düzey
ISCED Kodu 31 , 314 ve 46 , 462 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil Yabancı Dil Hazırlık eğitimimiz yoktur.
Mesleki Eğitim Mesleki Hazırlık eğitimimiz yoktur.
Kabul Koşulları 1. Yüksek Lisans mezunu olmak2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak3. YDS/YÖKDİL veya eğdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Diploma programına kabul için gerekli bir özel koşul yoktur. Ancak, lisans mezuniyetini alan dışı bölümlerden almış öğrencilerin, öncelikle bilimsel hazırlık derslerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
İş Birliği Diğer programlarla çift anadal, ortak diploma vb. işbirliklerimiz yoktur.
İş Birliği Olan Çift anadal, ortak diploma vb. gerçekleşmiş işbirlikleri yoktur.
Program Başkanı Prof. Dr. KUTLUK KAĞAN SÜMER

Vizyon

Bölümümüzün vizyonu, uluslararası ortamda meydana gelen değişimlere ve disiplinin akademik gelişimine paralel olarak, sürekli biçimde programını yenilemek, ulusal ve uluslararası yayınlar ve projeler üretmek, öğrencilerini ve genç akademisyenleri bilgi toplumunun üyeleri olarak sosyal hayata katmaktır.

Misyon

Çağdaş ilke ve kuramlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek

Kabul Koşulları

1. Yüksek Lisans mezunu olmak2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak3. YDS/YÖKDİL veya eğdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024