RADYO TV SİNEMA, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2008-2009 / 2011-2012 (Bahar Dönemi) Düzey YÜKSEK LİSANS
ISCED Kodu Genel Alan Kodu: 3, Temel Alan Kodu: 32, Eğitim-Öğretin Alanları: 321/213 Öğretim Türü İkinci Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil Bulunmamaktadır.
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları 1- Lisans mezunu olmak,2- Anabilim dalı tarafından yapılan mülakata girmek. Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bulunmamaktadır.
İş Birliği Bulunmamaktadır.
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır.
Program Başkanı

Vizyon

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilen, kuramsal ve disiplinlerarası bilgi sahibi, sentezleme becerisine sahip, akademik alanda nitelikli üretim yapabilen ve alanın bilimsel bilgisini sektörel uygulamalara aktarabilen bireyler yetiştiren bir kurum olmak.

Misyon

Geçmişten geleceğe uzanan ve öncü üniversitenin misyonu doğrultusunda, kültür temeli üzerinde, radyo-televizyon ve sinema ile ilişkili alanlarda yaratıcı ve geliştirici akademik çalışmalar yapacak uzman bireyler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

1- Lisans mezunu olmak,2- Anabilim dalı tarafından yapılan mülakata girmek. Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.