HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1997 - 1998 Düzey Tezsiz Yüksek Lisans
ISCED Kodu (34) İşletme ve Yönetim Bilimleri Öğretim Türü İkinci Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 25
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları 1- Lisans diplomasına sahip olmak (mezuniyet puanı 100 üzerinden en az 50 olmalıdır), 2- Programa yerleşmek için yüksek lisans giriş sınavından en az 60 puana sahip olmak gereklidir. ,3- İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ve üniversite senatosunda onaylanan koşullara sahip olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ve üniversite senatosunda onaylanan koşullara sahip olmak
İş Birliği İşbirliği olanağı öngörülmemektedir.
İş Birliği Olan Şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan işbirliği yoktur.
Program Başkanı

Vizyon

Programın vizyonu, Türkiye'de halkla ilişkiler alanında aranılan eleman ihtiyaçlarını karşılamada en üst sırada yer almaktır.

Misyon

Bölümümüzün misyonu; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çağın sunduğu bilgilerle donanmış, öncü ve fark oluşturabilecek bireyler yetiştirmektir. Bölümümüz; dünyada halkla ilişkiler ve reklam alanındaki tüm gelişmeleri çok yakından takip ederek öğrencilerine aktarmayı, böylece çağa hazırlıklı, yenilikçi, değişim süreçlerini doğru analiz edebilen ve dönüşümlere kolaylıkla ayak uydurabilen bireyler yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Kabul Koşulları

1- Lisans diplomasına sahip olmak (mezuniyet puanı 100 üzerinden en az 50 olmalıdır), 2- Programa yerleşmek için yüksek lisans giriş sınavından en az 60 puana sahip olmak gereklidir. ,3- İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ve üniversite senatosunda onaylanan koşullara sahip olmak

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.