TEKNOLOJİ VE SANAYİ İKTİSADI, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2007 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu - Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 20
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim bilimsel hazırlık eğitimi bulunmaktadır.
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. YDS/YÖK DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak. 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmek.Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Diğer birimlerin diploma programlarıyla yurtiçi, yurtdışı ortak diploma vb. işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan Herhangi bir işbirliği bulunmamaktadır.
Program Başkanı

Vizyon

Bilimsel bilginin üretilmesinde, yayılmasında ve kullanılmasında dünya çapında saygın ve örnek bir eğitim-araştırma programı olmak

Misyon

Evrensel alanda uzmanlaşmış, eleştirel düşünceye sahip, araştırmacı, proje üretebilen bilim insanları yetiştirmek

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. YDS/YÖK DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak. 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmek.Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024