İKTİSAT TEORİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1992-1993 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu - Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 25
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk fakülteleri dışından gelen öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadır.
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak3. YDS / YÖK DİL veya eğdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmekMinimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bulunmamaktadır
İş Birliği Diğer birimlerin diploma programlarıyla yurtiçi, yurtdışı ortak diploma vb. işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Bilimsel kurallar ve etik değerler doğrultusunda eğitim sürecine katılanların memnuniyetlerini yükselterek, bu alanda gerek Türkiye’de gerekse uluslar arası düzeyde en nitelikli lisansüstü eğitim veren ve araştırma ve yayınlarıyla alanında saygın ve öncü bir lisansüstü program olup geçmişten gelen geleneğini sürdürmektir.

Misyon

Çağdaş ilke ve kuramlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki bilgiler ışığında üst seviyede analiz yapabilen, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı ve evrensel bilgiye katkıda bulunabilecek ve aynı zamanda toplumsal sorunlara çözüm üretebilecek nitelikte insanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak3. YDS / YÖK DİL veya eğdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmekMinimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024