ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1933-1934/ 1933 - 1934 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 44 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 12
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans öğrencilerine anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla Bilimsel hazırlık programı, uygulanabilir.
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Mühendislik Fakültelerinin Makine, Kimya, Optik ve Akustik, Maden, Elektrik Elektronik, Bilgisayar, Fizik, Matematik, Jeofizik, Jeoloji Mühendislikleri lisans programlarının ve Kimya lisans programlarının mezunları ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin Uzay Mühendisliği lisans programlarının mezunları, en az yirmi (20) ulusal kredilik bilimsel hazırlık okumak koşulu ile kabul edilecektir. Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Matematik ve İstatistik lisans programlarının mezunları en az onbeş (15) ulusal kredilik bilimsel hazırlık okumak koşulu ile kabul edilecektir. Yukarıda bahsedilen programlardan lisans mezunu olup, aynı zamanda Astronomi ve Uzay Bilimleri Çift Anadal veya Yandal Programı’ndan da mezun olmuş öğrenciler bilimsel hazırlık okumayacaktır. Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri lisans programlarının mezunları bilimsel hazırlık okumadan kabul edilecektir.
İş Birliği Yurtiçi ve Yurtdışı eşdeğer programlarla ortak diploma programı yapılabilir.
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında verdiği lisansüstü eğitimle, Dünyada önde gelen bir anabilim dalı olmak

Misyon

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024