DENİZ EKONOMİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1994-1995 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 3-31 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 6
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Lisans derslerinin not ortalamasının, ALES veya eşdeğeri sınav notunun, yabancı dil notunun ve mülâkat sınav notunun belirlenmiş oranlardaki toplamından adayın kabulü için gerekli Senato tarafından tespit edilmiş asgari notu almak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. CEM GAZİOĞLU

Vizyon

Deniz bilimleri ve denizcilik alanında modern bilimsel yöntemler kullanarak evrensel standartta bilgi ve veri üretmek, bu alanda ülkemizin sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli çözüm önerilerini ve yöntemlerini, ülke çıkarlarını koruyarak geliştirmek, toplumun değişik kesimlerine uzman eleman ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisansüstü eğitim vermektir

Misyon

Anabilimdalı olarak konusunda uzman, uluslararası alanda tanınmış bilim adamlarının ve değişik disiplinlerden gelen öğrencilerin tercih ettikleri, toplum ile kurduğu katılımcı bağ yoluyla kamu ve özel sektörün de katılımıyla kaynak sağlayan, uluslar arası alanda işbirliği yapan, bir deniz bilimleri merkezi haline gelmektir.

Kabul Koşulları

Lisans derslerinin not ortalamasının, ALES veya eşdeğeri sınav notunun, yabancı dil notunun ve mülâkat sınav notunun belirlenmiş oranlardaki toplamından adayın kabulü için gerekli Senato tarafından tespit edilmiş asgari notu almak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024