DENİZ JEOFİZİĞİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1994-1995 Düzey
ISCED Kodu 4-44 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 2
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Üniversitelerin, Jeoloji ve Jeofizik Mühendislikleri ve eşdeğeri bölümlerinden mezun olmuş olmak. Lisans derslerinin not ortalamasının, ALES veya eşdeğeri sınav notunun, yabancı dil notunun ve mülâkat sınav notunun belirlenmiş oranlardaki toplamından adayın kabulü için gerekli Senato tarafından tespit edilmiş asgari notu almak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. ŞABAN BEDRİ ALPAR

Vizyon

Ülkemizde deniz jeofiziği konusunda uzman, uluslararası alanda tanınmış, kamu ve özel sektörün de katılımıyla kaynak sağlayan, ulusal ve uluslararası alanda işbirliği yapan, kapsadığı tüm konularda yetkin ve multidisipliner düşünmeye eğilimli bir öğrenim ve araştırma perspektifi sunmaktır.

Misyon

Deniz jeofiziği alanında ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üretmek ve yetkin bireyler yetiştirmek, ülkemizin sorun ve ihtiyaçlarını belirleyip gerekli çözüm önerileri ve yöntemlerini geliştirmek ve toplumun değişik kesimlerine uzman eleman ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisansüstü eğitim vermektir.

Kabul Koşulları

Üniversitelerin, Jeoloji ve Jeofizik Mühendislikleri ve eşdeğeri bölümlerinden mezun olmuş olmak. Lisans derslerinin not ortalamasının, ALES veya eşdeğeri sınav notunun, yabancı dil notunun ve mülâkat sınav notunun belirlenmiş oranlardaki toplamından adayın kabulü için gerekli Senato tarafından tespit edilmiş asgari notu almak.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.