PSİKOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1997/1997 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 31 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 11
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Bulunmamaktadır
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır
Program Başkanı Prof. Dr. PINAR ÜNSAL

Vizyon

Bilimsel araştırma ve yayınlarıyla ulusal ve uluslar arası alanda tanınan, öğrenciler tarafından ilk sırada tercih edilen, toplumsal sorumluluklarını göz ardı etmeyen, alanında öncü bir bölüm olmak.

Misyon

Bilimde dünya standartlarına ulaşan ve bunu öğretimine yansıtan, kuram ve uygulamayı dengeli bir biçimde götürebilen, farklı görüş ve anlayışlara değer veren bir bölüm olmak ve araştırmacı, kültürel birikimi zengin, eleştirel düşünebilen, farklı disiplinlerle çalışabilen, toplumsal ve mesleki sorumluluklarının bilincinde, alanında yetkin psikologlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024