YENİ MEDYA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2015-2016 Düzey Tezli Yüksek Lisans
ISCED Kodu **** Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 15
Yabancı Dil yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları 1-Lisans diplomasına sahip olmak, 2- ALES sınavında sözel türünden en az 60 puan almış olmak, 3-YDS'den ya da YÖK'ün kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak, 4- Mülakat ve bilim sınavından yeterli puanı almış olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ve üniversite senatosunda onaylanan koşullar geçerlidir.
İş Birliği Herhangi bir işbirliği öngörülmemektedir.
İş Birliği Olan Şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan yok.
Program Başkanı

Vizyon

Programın vizyonu, Türkiye'de yeni medya alanında aranılan eleman ihtiyaçlarını karşılamada en üst sırada yer almaktır.

Misyon

Programın misyonu; yeni medya alanında çağın sunduğu bilgilerle donanmış, öncü ve fark oluşturabilecek bireyler yetiştirmektir. Program, dünyada halkla ilişkiler ve yeni medya alanındaki tüm gelişmeleri çok yakından takip ederek öğrencilerine aktarmayı, böylece çağa hazırlıklı, yenilikçi, değişim süreçlerini doğru analiz edebilen ve dönüşümlere kolaylıkla ayak uydurabilen bireyler yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Kabul Koşulları

1-Lisans diplomasına sahip olmak, 2- ALES sınavında sözel türünden en az 60 puan almış olmak, 3-YDS'den ya da YÖK'ün kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak, 4- Mülakat ve bilim sınavından yeterli puanı almış olmak

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.