İÇ MİMARLIK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2020 Düzey LİSANS
ISCED Kodu 58, 21 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe + İngilizce Kontenjan Ort 62
Yabancı Dil %30 İngilizce
Mesleki Eğitim Programın mesleki eğitim hazırlık programı yoktur.
Kabul Koşulları T.C. Vatandaşı öğrenciler için ÖSYM kayıt şartları, ÖSYM'nin her yıl yaptığı ilgili sınavlar (YKS-Sayısal) ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için "Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı" ile İ.Ü.Senato Kararı; Yatay ve Dikey Geçişler için İ.Ü. Yatay ve Dikey Geçiş Koşulları Yönergesi, Çiftanadal/Yandal Programları için İ.Ü. Çiftanadal/Yandal Yönergesi Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Kabul için belirlenmiş özel koşul yoktur.
İş Birliği Mimarlık Fakültesi’ne bağlı bölümler ile ortak seçmeli ders alma imkanı bulunmaktadır.
İş Birliği Olan ---
Program Başkanı Prof. Dr. HATİCE UMUT TUĞLU KARSLI

Vizyon

Toplum refahına üst düzeyde katkıda bulunan, ulusal ve küresel ölçekte mesleki ve akademik rekabet yetisine sahip uzman meslek insanları yetiştirme ve iç mimarlık alanında eğitim ve araştırmada öncü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapma hedefleri ile alanında güçlü programlardan biri olmaktır.

Misyon

Sürdürülebilir ve kullanıcı odaklı yaşam çevreleri üreten, yaratıcı ve eleştirel düşünen, çevreye duyarlı, kuram ve uygulamayı bağdaştırabilen, liderlik yapabilen, kendini sürekli geliştiren, takım çalışmasına yatkın, etik değerlere sahip ve girişimci iç mimarlar yetiştirmektedir.

Kabul Koşulları

T.C. Vatandaşı öğrenciler için ÖSYM kayıt şartları, ÖSYM'nin her yıl yaptığı ilgili sınavlar (YKS-Sayısal) ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için "Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı" ile İ.Ü.Senato Kararı; Yatay ve Dikey Geçişler için İ.Ü. Yatay ve Dikey Geçiş Koşulları Yönergesi, Çiftanadal/Yandal Programları için İ.Ü. Çiftanadal/Yandal Yönergesi Koşulları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024