BÜYÜKŞEHİR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2019-2020 Bahar Yarıyılı Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 0731 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar 2019-2020 Bahar yarıyılında kabul edilen disiplinler için özel bir koşul tanımı bulunmamaktadır.
İş Birliği T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi merkezi yönetim unsurları ile Büyükşehir Belediyeleri ve büyükşehirlerin ilçe belediyelerinin strateji geliştirme, yönetim, planlama, uygulama konularındaki faaliyetlerine destek olmaktadır.
İş Birliği Olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü ile dış paydaş ve karşılıklı eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda sözel olarak işbirliği kararı alınmıştır.
Program Başkanı

Vizyon

Programın, Türkiye’deki ilk Büyükşehir Planlaması ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı olarak öncülük etmesi, Türkiye ve dünyanın önde gelen büyükşehirlerine yön vermesi, büyükşehirlere yönelik önemli bir bilgi kaynağı olması öngörülmektedir.

Misyon

Büyükşehirlerin stratejik ve mekânsal planlanması ve yönetiminde önemli görevler üstlenebilecek, ufku geniş, ölçeklerarası ilişkileri kurabilen, farklı meslek grupları ile yüksek yaratıcılık düzeyi içinde çalışma becerileri olan, güncel paradigmalara hakim, kamu yararı gözeten uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024