İSTATİSTİK, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2015 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 542 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 20
Yabancı Dil Yabancı dil hazırlık eğitimimiz yoktur.
Mesleki Eğitim Mesleki Hazırlık eğitimimiz yoktur.
Kabul Koşulları Yüksek lisans programına mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. İstatistik yüksek lisans programına en az 4 yıl süreli İstatistik, Matematik, İktisat, İşletme, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yüksek öğretim lisans programlarından birini tamamlayarak bir lisans diplomasına sahip olan, ALES sınavından en az 70 puan ve YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından herhangi birinden en az 50 puan alan adaylar başvurabilecektir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Diploma programına kabul için gerekli bir özel koşul yoktur. Ancak, lisans mezuniyetini alan dışı bölümlerden almış öğrencilerin, öncelikle bilimsel hazırlık derslerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
İş Birliği Diğer programlarla çift anadal, ortak diploma vb. işbirliklerimiz yoktur.
İş Birliği Olan Çift anadal, ortak diploma vb. gerçekleşmiş işbirlikleri yoktur
Program Başkanı Prof. Dr. KUTLUK KAĞAN SÜMER

Vizyon

Bölümümüzün vizyonu, uluslararası ortamda meydana gelen değişimlere ve disiplinin akademik gelişimine paralel olarak, sürekli biçimde programını yenilemek, ulusal ve uluslararası yayınlar ve projeler üretmek, öğrencilerini ve genç akademisyenleri bilgi toplumunun üyeleri olarak sosyal hayata katmaktır.

Misyon

Çağdaş ilke ve kuramlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. İstatistik yüksek lisans programına en az 4 yıl süreli İstatistik, Matematik, İktisat, İşletme, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yüksek öğretim lisans programlarından birini tamamlayarak bir lisans diplomasına sahip olan, ALES sınavından en az 70 puan ve YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından herhangi birinden en az 50 puan alan adaylar başvurabilecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024