HUKUK (UOLP-HAMBURG ÜNİVERSİTESİ), LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2019 Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Almanca Kontenjan Ort 20
Yabancı Dil Almanca-İngilizce
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları ÖSYM
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar YOK
İş Birliği HAMBURG ÜNİVERSİTESİ
İş Birliği Olan
Program Başkanı

Vizyon

Ortak Hukuk Lisans Programı ile bütünleşmiş, uluslararası ve temel bir lisans eğitimi verilmesi

Misyon

Ortak Hukuk Lisans Programı ile bütünleşmiş, uluslararası ve temel bir lisans eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır

Kabul Koşulları

ÖSYM

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024