SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2018/ 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 62 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 2
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans öğrencilerine anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla Bilimsel hazırlık programı, uygulanabilir.
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilir. Veteriner fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İktisat, İşletme ve Ekonomi Bölümleri mezunu olanlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. Bunların dışındaki lisans bölümlerinden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. SÜHEYLA KARATAŞ STEINUM

Vizyon

Su ürünleri yetiştiricilik alanında sorunların çözümüne bilimsel bakış açısı getirmek, ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler yetiştirmek.

Misyon

Su ürünlerinin üretiminden hasatına kadar tüm aşamalarında çok yönlü bilimsel araştırmalar yoluyla modern ve yeni teknolojileri kullanmak. Günümüz teknolojilerini ülkemiz koşullarına adapte etmek böylece bilim dünyasına ve sektöre öncülük etmektir. Uluslararası standartlarda düşünmeye ve erdelemeye yatkın donanımlı lisansüstü düzeyde eğitim vermektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024