BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ VE YÖNETİMİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2018 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 2
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim Var
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Su Bilimleri Fakültesi mezunlarından Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmaksızın öğrenci kabul edilir. Diğer lisans bölümlerinden mezun olanlar ise Anabilim Dalınca belirlenecek olan Bilimsel Hazırlık Programı uygulanarak yüksek lisansa kabul edilecektir.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. FİRDES SAADET KARAKULAK

Vizyon

Avlama Teknolojisi alanında verdiği lisansüstü eğitim ile, balıkçılık sektörümüzdeki sorunlara bilimsel çözüm ve katkılar sunarak Türkiye’de bu alanda önde gelen bir program özelliğini sürdürmek.

Misyon

Avlama Teknolojisi alanında bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.