SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1991-1992 Düzey Lisans
ISCED Kodu Genel Alan Kodu: 3, Temel Alan Kodu: 31, Eğitim ve Öğretim Alanı: 313 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 123
Yabancı Dil %30 İngilizce, Rusça, Arapça, Çince vd.
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları T.C.Vatandaşı öğrenciler için ÖSYM kayıt şartları, ÖSYM'nin her yıl yaptığı ilgili sınavlar (LYS-EA2) ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için "Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavı (İÜYÖS)"; Yatay ve Dikey Geçişler için İ.Ü. Yatay ve Dikey Geçiş Koşulları Yönergesi, Çiftanadal/Yandal Programları için İ.Ü. Çiftanadal/Yandal Yönergesi Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar yok
İş Birliği İstanbul Üniversitesinin bir çok fakültesi ile işbirliği bulunmaktadır.
İş Birliği Olan Bölümümüz öğrencileri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı, İletişim Fakültesi tüm programları, İktisat Fakültesi tüm programları, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi'nin tüm programları ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Programında yan dal ve çift anadal yapabilmektedir.
Program Başkanı Prof. Dr. ATEŞ USLU

Vizyon

Dünyanın her yerinden en iyi öğrencilerin tercih edeceği bir bölüm olabilmek için Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında uluslararası tanınırlığa sahip, özgün araştırma yapma yeteneğini geliştirme ve mesleki alanda yabancı dile hakimiyet kazanma açılarından öncelikle tercih edilen program olmak, alanında liderlik vasfına sahip bireyler yetiştirmek.

Misyon

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku alanlarını kapsayan derslerden oluşan bir program ile öğrencilere ilgili literatürü öğretmek, hızla değişmekte olan dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştıracak biçimde, yeni bilgileri ve gelişmeleri aktarmak, yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek, daha barışçıl bir dünya için alanında Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden birisi olarak, güncel ve evrensel bilgiye sahip, en az bir yabancı dili mesleki gerekliliklerini yerine getirecek düzeyde bilen ve kullanan, diğer Avrupa ülkelerinin öğrenci ve öğretim üyeleri ile öğretim ortamını paylaşan, aynı zamanda mesleki etiğe sahip, kamusal sorumluluklarının bilincinde öğrenciler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

T.C.Vatandaşı öğrenciler için ÖSYM kayıt şartları, ÖSYM'nin her yıl yaptığı ilgili sınavlar (LYS-EA2) ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için "Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavı (İÜYÖS)"; Yatay ve Dikey Geçişler için İ.Ü. Yatay ve Dikey Geçiş Koşulları Yönergesi, Çiftanadal/Yandal Programları için İ.Ü. Çiftanadal/Yandal Yönergesi Koşulları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023