BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ VE YÖNETİMİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2018 Düzey Doktora
ISCED Kodu 62 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 2
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri "Avlama Teknolojisi" Programında ve Su Ürünleri Mühendisliği Programlarında Avlama Teknolojisi alanında Yüksek Lisans yapanlar Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmaksızın doktora eğitimine kabul edilecektir. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği, Hidrobiyoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Yüksek Lisans programlarından mezun olanlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanarak doktoraya kabul edilecektir. Bunların dışında Yüksek Lisans mezuniyeti olanlar programa kabul edilmeyeceklerdir.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. FİRDES SAADET KARAKULAK

Vizyon

Avlama Teknolojisi alanında verdiği doktora eğitimi ile, balıkçılık sektörümüzdeki sorunlara bilimsel çözüm ve katkılar sunarak Türkiye’de bu alanda önde gelen bir program özelliğini sürdürmek.

Misyon

Avlama Teknolojisi alanında bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisansüstü eğitim (doktora) ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.