MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA), LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2000-2001 Akademik yılı Düzey Lisans
ISCED Kodu 22 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Fransizca Kontenjan Ort 45
Yabancı Dil Fransızca (eğitim dili olarak katkısı %30), İngilizce
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları ÖSYM nin belirlediği üniversite programına yerleştirilme ölçütleri – puanı. Öğrenim süresi 4 yıl, Y-YGS/Y- YLS Puan türü DİL-1,Genel kontenjan 45
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yabancı dil sınavına Fransızca'dan girmek zorunludur.
İş Birliği Edebiyat Fakültesi diğer tüm birimlerinin diploma programlarıyla çift anadal ve yandal olanakları bulunmaktadır. Çeviribilim Bölümünde Fransızca, İngilizce ve Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarında lisans düzeyinde çeviri eğitiminin kuramsal çatısını oluşturan ortak dersler yürütülmektedir. Ayrıca İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programları da bu üç anabilim dalının işbirliğiyle sürdürülmektedir.
İş Birliği Olan Üniversitemiz diploma programları olan İşletme, iktisat, Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Dramaturji Bölümleri ve İngilizce Mütercim Tercümanlık, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları ile çift anadal ve yandal uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
Program Başkanı Prof. Dr. FATMA EMEL ERGUN

Vizyon

Anabilim dalları arasında ve farklı disiplinler arasında işbirliği içersinde çevirinin disiplinlerarası bir köprü olmasını sağlamak, bu bağlamda projeler üreterek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler gerçekleştirmek, bilimsel, kuramsal ve buna bağlı olarak uygulamalı ürünler ortaya koyan eğitim kurumu olmak.

Misyon

Anabilim Dalımızın misyonu gerçek gereksinimlere çözüm üretebilecek, inisiyatif sahibi ve kalite standardını yükseltebilecek nitelikte ve bu amaçla çeviriyi kültürlerarası iletişim uzmanlığı olarak benimsemiş öğrenciler yetiştirmek, yeni bir mesleki profilin oluşması için bilgi temeli sağlamak, araştırma çalışmaları ve ilgili kamuoyuna yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak, hızlı değişim içinde olan ve dışarıya yönelik bilgi akışı ve kültürel etkileşimini sağlayarak, devingen toplumsal bir gelişim gösteren ülke olarak Türkiye’de çeviri eğitiminin önemini ortaya koymak.

Kabul Koşulları

ÖSYM nin belirlediği üniversite programına yerleştirilme ölçütleri – puanı. Öğrenim süresi 4 yıl, Y-YGS/Y- YLS Puan türü DİL-1,Genel kontenjan 45

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024